تخلیه چاه نیاوران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903 آماده عقد قرار داد های تخلیه چاه حفر چاه و لوله بازکنی می باشد.

رفع نم و تشخیص ترکیدگی
تخلیه چاه نیاوران
لوله بازکنی نیاوران
حفاری چاه فاضلاب
تعمیرات توالت فرنگی