تخلیه چاه تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903 مجری تخلیه فاضلاب چاه، تعمیرات تخصصی و احیای چاه های فرسوده قدیمی

تخلیه چاه شمال تهران
تخلیه چاه مرکز تهران
تخلیه چاه شرق تهران
تخلیه چاه غرب تهران
تخلیه چاه جنوب تهران