تخلیه چاه تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ ارائه دهنده تمامی خدمات ساختمانی اعم از تخلیه چاه ، لوله بازکنی ، حفر چاه ، تشخیص ترکیدگی و بازسازی و تعمیرات داخلی

تخلیه چاه شمال تهران
تخلیه چاه مرکز تهران
تخلیه چاه شرق تهران
تخلیه چاه غرب تهران
تخلیه چاه جنوب تهران