تخلیه چاه شمال تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با ثبت به شماره ۵۲۴۹۰۳ آماده عقد قرار داده های رسمی

تخلیه چاه
لوله بازکنی
حفاری چاه
تعمییرات چاه فاضلاب
تعمییرات توالت فرنگی