تخلیه چاه شمال تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با ثبت به شماره 524903 آماده عقد قرار داده های رسمی

حفاری چاه
تخلیه چاه
لوله بازکنی
تعمیرات چاه فاضلاب
تعمییرات توالت فرنگی