تخلیه چاه غرب تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام ( ثبت 524903) مجری پروژ های تخلیه چاه تعمیرات چاه حفر چاه لوله بازکنی و …

لوله بازکنی غرب تهران
تخلیه چاه غرب تهران
حفر چاه
لایروبی و تعمیرات
تشخیص ترکیدگی لوله