بِسمِ اللّه الرَّحمن الرَّحیم
وَ لَقَد مَکَّنَّاکُم فِـی الأَرضِ وَ جَعَلنَالَکُم فیِها مَعَایِشَ قَلیِلاً مَا تَشکُرُون
و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن وسایل معیشت نهادیم ( اما) چه کم سپاسگزاری می کنید . / اعراف ۱۰