لایروبی چاه فاضلاب

شرکت بزرگ تهران پارسه مجری عملیات تخلیه و بازسازی چاه های فاضلاب در تهران