رفع گرفتگی توالت فرنگی

شرکت تهران پارسه ارائه دهنده خدمات تخصصی توالت های فرنگی

لوله بازکنی و رفع گرفتگی
نصب کاسه توالت فرنگی
سرویس کاسه فرنگی
تبدیل کاسه ایرانی به فرنگی
تعویض قطعات فرنگی