لوله بازکنی ونک

شرکت تخلیه چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام (شماره ثبت 524903 )

خدمات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله
حفاری چاه
تخلیه چاه ونک
لوله بازکنی ونک