لوله بازکنی ولیعصر

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ معتبر ترین و بزرگترین شرکت لوله بازکنی تخخلیه چاه حفر چاه

لوله بازکنی
حفاری چاه
تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله
تخلیه چاه ولیعصر