لوله بازکنی مرزداران

شرکت تخلیه چاه حفر چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903

تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی
حفاری چاه
تخلیه چاه
لوله بازکنی