لوله بازکنی مجیدیه تهران

شرکت تهران پارسه با شماره ثبت رسمی 524903 ( لوله باز کنی تخلیه چاه حفر چاه)

لوله بازکنی مجیدیه
تخلیه چاه مجیدیه
حفر چاه مجیدیه
تشخیص ترکیدگی لوله
خدمات توالت فرنگی مجیدیه