لوله بازکنی شمال تهران

شرکت تخلیه چاه ، لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳

خدمات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی
حفر چاه
تخلیه چاه
لوله بازکنی