لوله بازکنی شمال تهران

شرکت تخلیه چاه، لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903

خدمات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی
حفر چاه
تخلیه چاه
لوله بازکنی