لوله بازکنی تهران نو

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ آماده ارائه خدمات تخلیه چاه لوله بازکنی تعمیرات و حفر چاه

لوله بازکنی خیابان دماوند
تخلیه چاه تهران
حفر چاه تهران
خدمات تخصصی توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی

۲۲۶۱۲۹۳۹ – ۸۸۵۴۹۳۳۴ – ۷۷۰۳۱۷۷۴ – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳