لوله بازکنی انقلاب

شرکت پگاه تهران پارسه جام با ثبت 524903 آماده عقد قرار داد ای رسمی جهت تخلیه و تعمیرات چاه لوله بازکنی حفر چاه

لوله بازکنی انقلاب
چاه بازکنی امام حسین
لوله بازکن در فردوسی
چاه بازکنی در آزادی
چاه بازکنی چهار راه ولیعصر