لوله بازکنی انقلاب شبانه روزی

شرکت پگاه تهران پارسه جام با ثبت ۵۲۴۹۰۳ آماده عقد قرار داد ای رسمی جهت تخلیه و تعمیرات چاه لوله بازکنی حفر چاه

لوله بازکنی انقلاب
چاه بازکنی امام حسین
لوله بازکن در فردوسی
چاه بازکنی در آزادی
چاه بازکنی چهار راه ولیعصر