تخلیه چاه لوله بازکنی تهران

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903 مجری تمامی خدمات مربوط به تخلیه چاه حفر چاه و لوله بازکنی و لوله کشی

لوله بازکنی
تخلیه چاه
حفاری چاه
لایروبی و تراش
لوله کشی و تعمیرات