تخلیه چاه جنت آباد

تخلیه چاه جنت آباد >> شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام  با شماره ثبت 524903 مجری تمامی عملیات مربوط به تخلیه چاه تعمیرات چاه فرسوده و ریزشی، حفاری چاه جذبی فاضلاب، لوله بازکنی و بازسازی تعمیرات داخلی ساختمان در تهران است. ما در نظر داریم مانند سالهای قبل، رضایت کامل مشتریان خود را جلب نماییم و بهترین و متنوع ترین خدمات را با نرخ اتحادیه و فوری شبانه روزی ارائه نماییم.  به همین جهت جمعی از بهترین و ماهرترین سرویسکاران و بهترین ماشین آلات مربوط به تخلیه چاه را گرد هم در آورده تا به اهداف خود جامع عمل بپوشانیم.

تخلیه چاه و سبتیک

لوله بازکنی چاه بازکنی

حفاری چاه فاضلاب

تعمیرات تخصصی چاه ریزشی