لوله بازکنی نظام آباد شهید مدنی

شرکت تخلیه چاه، حفر چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903

لوله بازکنی شهید مدنی
تخلیه چاه شرق تهران
حفر چاه فاضلاب
تشخیص ترکیدگی
خدمات توالت فرنگی