لوله بازکنی نظام آباد شهید مدنی

خدمات ۲۰ دقیقه ای ، شبانه روزی ، بدون تعطیلی و ارزان چاه بازکنی

لوله بازکنی شهید مدنی
تخلیه چاه شرق تهران
حفر چاه فاضلاب
تشخیص ترکیدگی
خدمات توالت فرنگی