لوله بازکنی نارمک

شرکت پگاه تهران پارسه جام بزرگترین شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی و حفر چاه در تهران با ثبت ۵۲۴۹۰۳

لوله بازکنی
تخلیه چاه نارمک
حفر چاه
تشخیص ترکیدگی لوله
خدمات توالت فرنگی