تخلیه چاه تهران

ارائه کلیه خدمات چاه های فاضلاب توسط شرکت تهران پارسه

تخلیه چاه تهران
لایروبی
کفتراشی
لوله بازکنی تهران
حفر چاه

۲۲۶۱۲۹۳۹ – ۸۸۵۴۹۳۳۴ – ۷۷۰۳۱۷۷۴ – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳