لوله بازکنی یوسف آباد

شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳

چاه بازکنی یوسف آباد
تخلیه چاه یوسف آباد
حفاری چاه فاضلاب
تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله