لوله بازکنی یوسف آباد

شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903

چاه بازکنی یوسف آباد
تخلیه چاه یوسف آباد
حفاری چاه فاضلاب
تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله