لوله بازکنی نیاوران

شرکت تخلیه چاه حفر چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام با ثبت 524903 در نیاوران

چاه بازکنی
حفاری چاه
تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله
تخلیه چاه و تعمیرات