تعمیر چاه غرب تهران

شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ مجزی تمامی عملیات تخلیه تعمیر لایروبی و حفر چاه و چاه بازکنی

تخلیه چاه غرب تهران
لوله بازکنی غرب تهران
حفر چاه غرب تهران
تشخیص ترکیدگی لوله
لایروبی و تعمیرات