تعمیر چاه تهرانپارس

شرکت بزرگ پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ و بیمه

لوله بازکنی تهرانپارس
تخلیه چاه تهرانپارس
حفاری چاه
لایروبی چاه
لوله کشی رفع نم