تخلیه چاه کاشانک

خدمات لوله بازکنی ، تخلیه چاه لایروبی تراش کول چینی و طوقه چینی شرکت تهران پارسه

تخلیه چاه شمال تهران
لوله بازکنی کاشانک
حفاری چاه
تشخیص ترکیدگی
تعمیر توالت فرنگی