تخلیه چاه پاسداران

تخلیه چاه
لوله بازکنی پاسداران
حفاری چاه
لایروبی و کفتراشی چاه
تشخیص ترکیدگی لوله