تخلیه چاه پاسداران شبانه روزی

شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی و حفر چاه پگاه تهران پارسه چام با ثت 524903 مجری تمامی کار های خدماتی در تهران می باشد.

تخلیه چاه
لوله بازکنی پاسداران
حفاری چاه
لایروبی و کفتراشی چاه
تشخیص ترکیدگی لوله