تخلیه چاه فرمانیه

شرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903 مجری طرح های حفر چاه ، تخلیه چاه ، لولهه بازکنی ، تعمیر توالت فرنگی و تعمیرات چاه

لوله بازکنی فرمانیه
تخلیه چاه فرمانیه
حفر چاه
تشخیص ترکیدگی
تعمیر توالت فرنگی