تخلیه چاه در تهران

تخلیه  چاه در تهران  09124555123

باز کردن درب چاه ، تخلیه آب و لجن چاه با پمپ کفکش قوی تکفاز و سه فاز با تانکر های بزرگ با قیمت مناسب در اسرع وقت در تهران

تخلیه چاه در تهران

تخلیه با پمپ کفکش لجنکش

تخلیه کردن چاه با تانکر های بزرگ 911 و بادسان با استفاده از پمپ های کفکش س فاز لجنکش و تکفاز آبکش در سراسر تهران

22612939  –  88549334  –  77031774  – 09124555123  

شماره های تماس با شرکت تهران پارسه

Most Recent Entries