سرویس توالت فرنگی

خدمات حرفه ای مربوط به توالت های فرنگی از سرویس کلی گرفته تا نصب و تعویض کاسه ، باز کردن گرفتگی ، فنر زنی به لوله زیر توالت فرنگی ، رفع آب و نشت دادن کاسه توالت با قیمت مناسب و در اسرع وقت توسط کارشناسان ماهر در سطح تهران بزرگ

شماره های تماس

22612939  شمال تهران

88549334  مرکز تهران

77031774  شرق تهران 

09124555123 غرب تهران

نصب و تعویض کاسه توالت فرنگی

برداشتن کاسه قبلی و نصب کاسه توالت فرنگی جدید ، تنظیم و آبندی کاسه در کوتاهترین زمان

تعویض و تعمیر سیفون توالت فرنگی

تعمیر و تنظیم قطعات داخل توالت فرنگی و همچنین تعویض قطعات فرسوده و خراب با قطعه نو

لوله بازکنی توالت فرنگی

باز کردن گرفتگی داخل کاسه با روش های مخصوص بدون کوچکترین صدمه و آسیب به کاسه و همچنین باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب زیر کاسه توالت با فنر لوله بازکنی در نیم ساعت و ارزان