تخلیه چاه لوله بازکنی غرب تهران 1
لوله بازکنی نیاوران