لوله-بازکنی-سبلان-1
تخلیه چاه در کاشانک
لوله-بازکنی-اختیاریه
تخلیه-چاه-پونک
لوله بازکنی داراباد 1
لوله بازکنی تهرانپارس 1
لوله بازکنی پاسداران 1