لوله بازکنی سید خندان

خدمات حرفه ای لوله بازکنی شرکت تهران پارسه (شماره ثبت 524903)

چاه بازکنی پارک وی
تخلیه چاه پارک وی
حفاری چاه
تشخیص ترکیدگی لوله
خدمات ویژه توالت فرنگی