لوله بازکنی تخلیه چاه عباس آباد

شرکت پگاه تهران پارسه جام با ثبت رسمی ۵۲۴۹۰۳ آماده ارائه خدمات فنی می باشد