تخلیه چاه اشرفی اصفهانی

شرکت تخلیه چاه ، حفر چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام ( شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳ )

تخلیه چاه اشرفی اصفهانی
لوله بازکنی
حفاری چاه فاضلاب
کول گذاری چاه
لایروبی کفتراشی