تخلیه چاه اشرفی اصفهانی

شرکت تخلیه چاه ، حفر چاه و لوله بازکنی پگاه تهران پارسه جام ( شماره ثبت 524903 )

تخلیه چاه
لوله بازکنی
حفاری چاه فاضلاب
کول گذاری چاه
لایروبی کفتراشی