تخلیه چاه ولیعصر

شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی حفر چاه پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت ۵۲۴۹۰۳

لوله بازکنی ولیعصر
تخلیه چاه ولیعصر
حفاری چاه در تهران
تشخیص ترکیدگی تعمیرات
تعمیر توالت فرنگی

۲۲۶۱۲۹۳۹ – ۸۸۵۴۹۳۳۴ – ۷۷۰۳۱۷۷۴ – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳