تخلیه چاه ولیعصر

شرکت تهران پارسه ارائه دهنده خدمات نوین تخلیه چاه و لوله بازکنی

لوله بازکنی ولیعصر
تخلیه چاه ولیعصر
حفاری چاه در تهران
تشخیص ترکیدگی تعمیرات
تعمیر توالت فرنگی

۲۲۶۱۲۹۳۹ – ۸۸۵۴۹۳۳۴ – ۷۷۰۳۱۷۷۴ – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳