تخلیه چاه شمال تهران

انجام کلیه خدمات تخلیه چاه توسط شرکت تهران پارسه

تخلیه چاه
لوله بازکنی
حفاری چاه
تعمییرات چاه فاضلاب
تعمییرات توالت فرنگی