تخلیه چاه غرب تهران

اجرای پروژ های تخلیه چاه تعمیرات چاه لوله کشی لوله بازکنی و … توسط شرکت تهران پارسه

لوله بازکنی غرب تهران
تخلیه چاه غرب تهران
حفر چاه
لایروبی و تعمیرات
تشخیص ترکیدگی لوله