حفر چاه تهران

مقنی های حفر چاه شرکت تهران پارسه با داشتن تمامی تجهیزات مورد نیاز و تجهیزات ایمنی در زمان بسیار کوتاهی چاه فاضلاب را برایتان حفر خواهند نمود. حفر چاه ما با قیمت مناسب و ارزان است.

حفر چاه آب ، حفر چاه جذبی فاضلاب ، چاه ارت ، شمع ، کانال و تونل

تخلیه چاه قیطریه
تخلیه چاه شهران 1