لوله بازکنی در دولت
لوله بازکنی در ونک
لوله بازکنی هیفده شهریور

آموزش تصویری سیم کشی کولر آبی

آموزش تصویری سیم کشی کولر آبی ابتدای کار باید متذکر شوم که اگر سر رشته ای از برق کشی ندارید از یک متخصص بخواهید تا سیم کشی کولر شما را انجام دهد چون برق به شدت خطرناک است هم امکان برق گرفتگی هست و هم اتصال و آتش سوزی. کولر آبی یک کلید د…
لوله بازکنی هیفده شهریور
لوله بازکنی هیفده شهریور
تخلیه-چاه-نظام-آباد-1
تخلیه-چاه-قیطریه-1
لوله بازکنی هیفده شهریور