لوله بازکنی ولیعصر

روشهای مدرن باز کردن لوله توسط سرویسکاران شرکت تهران پارسه

لوله بازکنی
حفاری چاه
تعمیرات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی لوله
تخلیه چاه ولیعصر