لوله بازکنی نارمک

شرکت تهران پارسه مجری تمامی خدمات چاه بازکنی لوله کشی لوله بازکنی تخلیه چاه

لوله بازکنی
تخلیه چاه نارمک
حفر چاه
تشخیص ترکیدگی لوله
خدمات توالت فرنگی