لوله بازکنی شمال تهران

خدمات شبانه روزی توسط سرویسکاران شرکت تهران پارسه

خدمات توالت فرنگی
تشخیص ترکیدگی
حفر چاه
تخلیه چاه
لوله بازکنی