لوله بازکنی حکیمیه

روشهای مدرن لوله بازکنی توسط سرویسکاران شرکت تهران پارسه

لوله بازکنی حکیمیه
لوله بازکنی تهرانپارس
لوله بازکنی خاک سفید
تخلیه چاه حکیمیه
تعمیرات توالت فرنگی

۲۲۶۱۲۹۳۹ – ۸۸۵۴۹۳۳۴ – ۷۷۰۳۱۷۷۴ – ۰۹۱۲۴۵۵۵۱۲۳