تخلیه چاه اشرفی اصفهانی

ارائه کلیه خدمات مربوط به چاه و سپتیک فاضلاب در تهران

تخلیه چاه اشرفی اصفهانی
لوله بازکنی
حفاری چاه فاضلاب
کول گذاری چاه
لایروبی کفتراشی